DIAMAG | SLIPVERKTYG

Oavsett vilket golv du behöver slipa, finns det alltid ett lämpligt DIAMAG-verktyg. DIAMAG har skapat ett unikt, specialdesignat färgkodssystem, så att du vet vilket verktyg som ska användas, beroende på hårdheten på ytan.

PREMIUM SLIPVERKTYG

TRILOGY SLIPVERKTYG

ECO SLIPVERKTYG

HTC

Thanks!