DIAMAG | Slipskålar

DIAMAG Slipskålar används till skärning och slipning av betong, marmor, natursten, färgborttagning och borttagning av beläggningar. Tack vare olika hårdheter på segmenten säkerställs lång livslängd för slipskålarna.

Thanks!